Sympozja akademickie to działania zaplanowane w projekcie, które gromadzą naukowców z instytucji uczestniczących. Mają na celu uszczegółowienie treści badawczych, perspektyw i metodologii, które mają zostać przeniesione z wiodących instytucji do UMCS. Pozwalają określić szczegółowy plan transferu wiedzy do realizacji w trakcie projektu. Ponadto pomagają opracować wspólne interdyscyplinarne podejście w zakresie integracji różnych dyscyplin zaangażowanych w projekt: ICT, zdrowie, ekonomia, prawo, etyka i socjologia.

Poprzednie sympozja dały szansę partnerom na zapoznanie się z kierunkami badawczymi projektu (I Sympozjum), wymianę i transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami w odniesieniu do następujących tematów: ICT, neuroinformatyka i aspekty zdrowotne związane z projektowaniem i wykorzystaniem cyfrowych narzędzi do aktywnego starzenia się i odżywiania. Ponadto definiują szczegółowe treści badawcze, perspektywy i wyniki, które mają być przekazywane od partnerów do UMCS, w tym tryb transferu, program pracy, konkretne działania, zaangażowanie interesariuszy itp., a także określają wspólne podejście interdyscyplinarne, podkreślając każdą dyscyplinę, wiedzę ogólną i konkretne zagadnienia wywodzące się z innych dyscyplin zaangażowanych w projekt (II i III Sympozjum).

Zbliżające się czwarte Sympozjum Akademickie ma na celu opracowanie, w oparciu o potrzeby i konkretne kierunki badawcze zidentyfikowane podczas poprzednich sympozjów, szczegółowego planu systematycznego transferu wiedzy, zgodnie z podejściem interdyscyplinarnym.