Lubelskie Centrum Konferencyjne

Artura Grottgera 2
20-605 Lublin

O Lublinie

Pierwsze miejsce w kraju pod względem wydatków inwestycyjnych na osobę, tysiące nowych przedsiębiorstw i tworzonych przez nie miejsc pracy, a także sukcesy w wykorzystywaniu dostępnych środków przeznaczonych na rozwój regionu. Twarde dane ekonomiczne potwierdzają ogromny wzrost gospodarczy, jakiego doświadczył w ostatniej dekadzie Lublin. Świadome zarządzanie miastem sprawia, że pozytywny trend jest utrzymywany, o czym ewidentnie świadczą kolejne inwestycje dużych międzynarodowych przedsiębiorstw oraz wyróżnienia ekspertów branżowych, stawiających miasto za przykład skutecznych działań wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Gospodarczy Lublin jest budowany na solidnym fundamencie, jakim są wyselekcjonowane na podstawie analiz eksperckich priorytetowe sektory przemysłu, których rozwój w mieście jest pożądany i aktywnie wspierany. Jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia inwestorów jest Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestycja w niej wiąże się z zagospodarowaniem kompleksowo przygotowanego terenu oraz uzyskaniem znaczących ulg podatkowych. Dodatkowym atutem jest znakomite położenie działek w okolicy ekspresowej obwodnicy oraz lubelskiego lotniska. Z tej formy zachęty skorzystało już kilkadziesiąt firm.

Lublin jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem Polski Wschodniej oraz jednym z najbardziej znaczących centrów gospodarczo-kulturalnych wschodniej granicy Unii Europejskiej.  Miasto posiada bogatą wielowiekową historię oraz położenie gwarantujące strategiczne znaczenie w relacjach z krajami Wschodniej Europy, w szczególności z Ukrainą. Lublin pełni rolę centrum inwestycyjnego oraz stolicy administracyjnej regionu. Zlokalizowane są tu wszystkie kluczowe z perspektywy biznesu instytucje. W miejskiej aglomeracji zamieszkuje ponad 600 tysięcy osób, które wspólnie budują lokalną gospodarkę, tworząc wysoko chłonny rynek zbytu. Wieloletnie inwestycje w przestrzeń i usługi publiczne czynią Lublin miastem o najwyższej jakości życia w Polsce.

Lublin to miasto ludzi młodych i ambitnych. Inspiruje do kreatywnego i innowacyjnego podejścia zarówno w kulturze, jak i biznesie. Setki wydarzeń kulturalnych przyciągają turystów z całego świata, a lubelski biznes kreuje firmy, których produkty i usługi zdobywają międzynarodowe uznanie. Wzmacnia to przyjazny dla obcokrajowców i otwarty na inne kultury charakter miasta, który wynika zarówno z historii, styku kultur, jak i obecnego wysokiego umiędzynarodowienia lubelskich uczelni – prawie 10% studentów pochodzi z zagranicy.