8:00-9:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW


9:00

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UPL, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


9:00-9:15

WYSTĄPIENIA
Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Zbigniewa Wojciechowskiego
Prezydenta Miasta Lublin Pana dr Krzysztofa Żuka
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego Pana Prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka


9:15-10:05

PANEL I
Nowe technologie w rolnictwie. Uprawa, nawożenie, gospodarowanie odpadami, redukcja emisji gazów cieplarnianych

Moderator:
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  Państwowego Instytutu Badawczego

 • Prof. Stelios Rozakis – Technical University of Crete, School of Chemical and Environmental Engineering, Chania Crete, Grecja
 • Dr inż. Krzysztof Dziuba, Z-ca Dyrektora Pionu Technologii I Rozwoju, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy
 • Prof. dr hab. Artur Zdunek – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Igras – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 • Prof. dr hab. Mariusz Gagoś – Kierownik katedry Biologii Komórki na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Krzysztof Muciek – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Klaster Rolnictwa Precyzyjnego

10:05-10:50

PANEL II
Projektowanie i bezpieczeństwo żywności

Moderator:
Prof. dr hab. Adam Waśko, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie

 • Prof. Igor Tomašević – Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia
 • Prof. Jarosław Dudka – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr hab. inż. Grzegorz Łagód, prof. uczelni – Politechnika Lubelska
 • dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 • Wojciech Furtak – Prezes Zarządu Laboratoria Natury Sp. z o.o.

10:50-11:05

PRZERWA KAWOWA


11:05-12:00

PANEL III
Innowacje w biznesie. Nowe produkty i rozwiązania. Technologie cyfrowe

Moderatorzy:
dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Lublin
Elwira Lorenz – p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

 • Uģis Klētnieks – Prezes Zarządu SilvExpo Ltd. Ryga, Łotwa
 • Magdalena Stachyra- Prezes Zarządu  Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • Tomasz Szymajda – Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • dr Ewelina Iwanek-  Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
 • dr inż. Tomasz Czernecki – członek zarządu firm biotechnologicznych, doradca, Adiunkt na  Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Kierownik Centralnego Laboratorium Badawczego UP .
 • Mariusz Klementowski – Prezes Zarządu Amerpharma Sp. z o.o.
 • Piotr Pietras – Prezes Zarządu Green Lanes Sp. z o.o.
 • Marcel Nowosielski – Dyrektor ds. Strategii  C2C Sp. z o.o.
 • Jakub Lachowski – Prezes Zarządu Plantalux Sp. zo.o.

12:00-12:10

PODSUMOWANIE KONFERENCJI


12:10-13:00

LUNCH NETWORKINGOWY

PROWADZĄCY KONFERENCJĘ

dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UPL – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, naukowiec
i menedżer uczelniany. Ukończył prestiżowy program MNiSW „Top 500 Innovators – Science. Management. Commercialization”, łączący praktyczne aspekty nauki, zarządzania i komercjalizacji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Stanach Zjednoczonych oraz „Liderzy w zarządzaniu uczelnią na Technicznym Uniwersytecie w Monachium (TUM) w Niemczech. Wykładowca, stypendysta i uczestnik wielu programów i staży w renomowanych uczelniach m.in. w Australii, Kanadzie, Słowacji, Serbii, Izrealu czy Chinach. Ekspert w European Institute of Innovation and Technology (EIT). Autor/współautor wielu publikacji naukowych z tzw. Listy Filadelfijskiej. Uczestnik międzynarodowych i krajowych programów szkoleniowych dotyczących żywności i żywienia oraz suplementacji diety. Od 2009 roku międzynarodowy wykładowca (Hiszpania, Grecja, Francja, Turcja, Niderlandy, Litwa, Estonia, Słowacja, Czechy) z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility. Jako badacz pracuje nad poprawą właściwości funkcjonalnych produktów żywnościowych, projektowaniem nowych wyrobów oraz suplementów diety dla sportowców i osób aktywnych fizycznie.