Patrons of honour

_______________________

_________________

___________________

_____________

Logotyp MFiPR

___________________

___________________
___________________

____________________

__________________

____________________

_______________________

Logo Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego
logotyp Uniwersytetu Medycznego EN

_______________________

Logotyp UMCS EN
Logotyp Uniwersytetu Przyrodniczego

Organisers

Logotyp Klastra Usług Medycznych EN
logotyp Urzędu Marszałkowskiego
Logotyp UMCS EN
logotyp Uniwersytetu Medycznego EN

Patrons of the media

logo Radio Lublin

_______________________ ___

logo TVP3 Lublin
polityka senioralna
Liderzy innowacyjności
Radio Centrum
Dziennik Wschodni

____________________
_______________________ ___

Logo Lajf Magazyn

Partners

____________________
_______________________ ___

_______________________ ___