Organizers

logotyp Urzędu Marszałkowskiego
logotyp Uniwersytetu Medycznego EN

Content partners

Logotyp UMCS EN

Honorary patronage

logotyp Uniwersytetu Medycznego EN

Media Patrons